\(1.\) Գտի՛ր դիմացկուն, անպարտելի բառ/եր/ի հոմանիշը:
 
Պատասխան` 
 
 
\(2.\) Բացատրի՛ր գտածդ բառի ուղղագրությունը: Ընտրի՛ր պատասխաններից մեկը: