Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կրկնակ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությոունը Ներկայացվում են կրկնակ բաղաձայնների արտասանության և ուղղագրության կանոնները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լրացրո՛ւ տառերը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված բառերում պիտի լրացնի կրկնակ բաղաձայններին համապատասխանող տառերը:
2. Լրացրո՛ւ արմատը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված բառաշարքում պիտի լրացնի համապատասխան արմատը:
3. Գտի՛ր ավելորդը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքում պիտի գտնի ավելորդ բառը:
4. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքում պիտի գտնի նույնարմատ բառերը:
5. Անվանի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված բառակապակցության իմաստը պիտի արտահայտի մեկ բառով:
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պիտի գտնի տրված բառերի հոմանիշը կամ հականիշը, ապա բացատրի ուղղագրությունը:
7. Լրացրո՛ւ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված նախադասության համար պիտի ընտրի երկու բառերից մեկը:
8. Կազմի՛ր բառ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պիտի գտնի տրված բառերի արմատները, ապա միացնի դրանք և ստանա ուրիշ բառ:
9. Գտի՛ր և կազմի՛ր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ըստ հրահանգի՝ պիտի գտնի բառերը կամ տրված բառերի արմատները, հետո դրանց միացումով պիտի ստանա նոր բառ:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը 00:10:00 միջին 10Մ. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը: Ինքնուրույն աշխատանք անցած նյութի յուրացման համար:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը 00:15:00 հեշտ 10Մ. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը: Ինքնուրույն աշխատանք անցած նյութի յուրացման շուրջ:
2. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը 00:20:00 միջին 9Մ. Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը: Անցած նյութի իմացության ստուգում:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը