Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Լրացրո՛ւ արմատը 2Մ.
2. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը 4Մ.
3. Լրացրո՛ւ բառը 4Մ.