Ա. Գտի՛ր առաջին բառի արմատը, երկրորդ բառի հոմանիշը.
                                                             
\(1.\) արճճե -
 
\(2.\) երանգ, թույր -
 
  
Բ. Գտածդ բառերի արմատներով կազմի՛ր բառ ըստ կաղապարի` արմատ + ա + արմատ = բարդ բառ:
 
Պատասխան`