Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավելացրո՛ւ անհրաժեշտ տառը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտի՛ր արմատները, ստացի՛ր ուրիշ բառ

Բարդություն միջին

3
3. Գտի՛ր արմատը, ավելացրո՛ւ ածանց

Բարդություն միջին

3
4. Գտի՛ր հոմանիշը

Բարդություն միջին

3
5. Արտահայտիր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
6. Տեղադրի՛ր տառը

Բարդություն միջին

3
7. Ավելացրո՛ւ արմատը

Բարդություն միջին

4
8. Գտի՛ր շարքը

Բարդություն միջին

4
9. Գուշակի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ