1. Գտի՛ր տրված
 բառերի արմատները.
        
                            օդային                                   չվել
 
Պատասխան.              
 
2. Դրանք միացրո՛ւ և ստացի՛ր նոր բառ  ըստ կաղապարի՝ արմատ + ա + արմատ = բառը:
 
Պատասխան.