1.  Գտի՛ր նշված բառերի արմատները.    
 
Բառերում երկու արմատ լինելու դեպքում իրարից անջատիր ստորակետով և բացատով:
 
                             միջանցք                                     կեսօր
 
Պատասխան.             
 
2. Միացրո՛ւ  համապատասխան արմատները, ստացի՛ր ուրիշ  բառ ըստ կաղապարի
 
արմատ + արմատ + ե = բարդածանցավոր բառ    
 
Պատասխան