1. Գտի՛ր մայրաքաղաք բառի հոմանիշը:   
       
Հուշում: Բառը սկսվում է ո-ով կամ օ-ով:          
                                                                     
Պատասխան.