Հետևյալ բառի սկզբում  ավելացրո՛ւ անհրաժեշտ տառը՝ օ կամ ո, և բառը գրի՛ր վանդակում: 
 
...րագիր
 
Պատասխան.