1. Ո՞րը կավելացնես հետևյալ տառակապակցությունները բառ դարձնելու համար՝    
 
օթ արմատ , թե՞ օդ արմատ:
 
բաց...յա, ան...ևան, գիշեր...իկ
 
Հուշում: Պիտի գրես այսպես՝ օթ արմատ  կամ էլ այսպես՝ օդ արմատ:
 
Պատասխան.
 
2. Ավելացրո՛ւ  ընտրածդ արմատը կամ ածանցը և բառերը գրի՛ր լրիվ: Չմոռանաս պահպանել հերթականությունը, անջատել ստորակետերով և բացատներ թողնել:
 
Պատասխան.