Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը

Բարդություն միջին

4
3. Առանձնացրո՛ւ ածանցավոր բառը

Բարդություն միջին

4
4. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
5. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

5
7. Ավելացրո՛ւ բառը

Բարդություն միջին

4
8. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ

Բարդություն բարդ

8
9. Գուշակի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար