1.Հետևյալ բառերից առանձնացրո՛ւ նույն արմատն ունեցող բառերը.
 
վարձատրություն, դեղձանիկ, աղցան, աքցան, դեղձենի, վրձին 
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը, գծի՛կ դիր, հետո գրի՛ր բառերը նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
 
Պատասխան.
 
2. Բարձրաձայն կարդա՛ բառերը և ասա՛, թե ընտրածդ բառերում  ձ, ծ, ց  տառերը ո՛ր հնչյունով են  արտասանվում՝ 1 . ձ, 2. ծ, 3.ց:  Նշի՛ր  տառի առջև դրված թիվը:
  
Պատասխան