1.Ներքևում տրված բառաշարքում լրացրո՛ւ տառերը՝ձ, ծ, թե՞ց:
  
ա...ուխ, կայ...ակ, ծի...աղել, թխվա...ք
 
Հուշում: Բառերը գրի՛ր նույն հերթականությամբ, դրանք անջատի՛ր ստորակետերով:
 
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել:
  
Պատասխան.
 
2. Ավելացրածդ տառերը ո՞ր հնչյունով ես արտասանում՝  1. ձ, 2. ծ, թե՞ 3. ց: Նշի՛ր տառի առջև դրված թիվը:
 
Պատասխան՝