1. Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ նույն ածանցն ունեցող բառերը.
  
սփռոց, սառույց, սպիտակուց, զեկույց, լվացք, փլվածք
  
Հուշում: Նախ գրի՛ր ածանցը, գծի՛կ դիր, հետո  գրի՛ր բառերը նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
  
Պատասխան.  
  
 2. Տրված բառերից մեկի արմատով և գտածդ ածանցով կազմի՛ր նոր բառ. 
 
 կառք, կարգ   
  
Հուշում: Պատասխանը գրի՛ր ըստ տրված կաղապարի. արմատ + ածանց = բառ  
  
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնելու մասին
 
Պատասխան.