1.  Գտի՛ր հետևյալ բառի՝  խեղդող, հոմանիշը:
 
Հուշում: Բառը գրվում է ձ-ով, ց-ով կամ ծ-ով:
  
Պատասխան.
  
2. Հուշում: Գտածդ բառի կազմությունը ներկայացրո՛ւ ըստ նմուշ-օրինակի
 
արձակ + ուրդ = արձակուրդ. ածանցավոր բառ
  
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել: 
  
Պատասխան.