1Գտի՛ր առաջին բառի հոմանիշը, երկրորդ բառի արմատը:
 
                              1. ազատ                                                    2. գրական       
  
Պատասխան.1.                      2.     
 
2.Այդ բառերի արմատների միացումով ստացի՛ր  արմատ + ա + արմատ կաղապարին համապատասխան բառ:      
 
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել:
  
Պատասխան.