Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը Ներկայացվում են ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանության և ուղղագրության կանոնները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լրացրո՛ւ տառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տրված բառերի բաց թողած տեղերում պիտի ավելացնի համապատասխան տառը, ապա պիտի որոշի, թե ինչ հնչյունով է արտասանվում այդ բառի մեջ լրացված տառը:
2. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառերից պիտի ընտրի նույն արմատն ունեցող բառերը: Ապա պիտի արտասանի ընտրած բառերը և որոշի, թե ինչ հնչյուն է լսվում:
3. Առանձնացրո՛ւ ածանցավոր բառը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Առաջադրանքը երկու քայլից է. նախ պիտի տրված բառերից առանձնացնի նույն ածանցն ունեցող բառերը, ապա տրված բառերից մեկի արմատով և գտած ածանցով նոր բառ կազմի:
4. Արտահայտի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված բառակապակցությունները պիտի անվանի մեկ բառով և բացատրի գտած բառի ուղղագրությունը:
5. Գտի՛ր ավելորդը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված չորս բառից պիտի ընտրի ավելորդը և ապացւոցի, որ հենց այդ բառն է այդ շարքում ավելորդ:
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 5Մ. Պիտի գտնի տրված բառերի հոմանիշները, հականիշները, ապա բառակազմական վերլուծության ենթարկի գտած բառը:
7. Ավելացրո՛ւ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված նախադասության մեջ աշակերտը պիտի ավելացնի տրված երկու բառերից մեկը, ապա պիտի բացատրի ուղղագրությունը:
8. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 8Մ. Առաջադրանքը երկու քայլից է. առաջին քայլով պիտի գտնեն բառերն ըստ հրահանգի, երկրորդ քայլով պիտի գտած արմատները միացնեն և ստանան նոր բառ՝ տրված կաղապարի համաձայն:
9. Գուշակի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Պետք է գուշակի բառն ըստ հարցադրման կամ նկարագրության: Ապա պիտի գտնի պատասխանն այն մասին, թե ինչպես է գրվում կամ արտասանվում բառը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:06:00 հեշտ 10Մ. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը. թեմայից ձեռք բերած գիտելիքի և կիրառելու կարողության ամրապնդում:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:07:00 հեշտ 13Մ. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը. անցած նյութի ամրապնդում:
2. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:10:00 միջին 7Մ. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը. թեմայից ձեռք բերած գիտելիքի և կիրառելու կարողության ստուգում: