Բարդության աստիճանը
00:06:00
1. Առանձնացրո՛ւ ածանցավոր բառը 4Մ.
2. Լրացրո՛ւ տառերը 2Մ.
3. Գտի՛ր ավելորդը 4Մ.