Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Տեղադրի՛ր նախադասության մեջ

Բարդություն միջին

2
3. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը

Բարդություն միջին

4
4. Գտիր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

4
5. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ

Բարդություն միջին

4
6. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

4
8. Գտի՛ր արմատը

Բարդություն բարդ

6
9. Գտի՛ր բառերը, միացրո՛ւ արմատները

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար