1. Գտի՛ր առաջին բառի արմատը, երկրորդ բառի հականիշը.
 
տարեկան -                                              
 
սկիզբ -
                
2. Գտածդ բառերի արմատները միացրո՛ւ ըստ կաղապարի      
 
արմատ + ա + արմատ + յան = բարդածանցավոր բառ
 
Պատասխան.