1. Ո՞ր արմատը կտեղադրես տրված բառերում՝ ոսկի՞, թե՞ կարի:
 
Հուշում: Այս բառերում արմատի ի-ն միանում է ավոր ածանցին և գրվում է և:
 
...որել, ...որում, ...որված
 
Պատասխան.
 
2. Տեղադրի՛ր արմատը, բառերը գրի՛ր լրիվ, պահպանի՛ր հերթականությունը, անջատի՛ր ստորակետերով, բացատնե՛ր թող:
 
Պատասխան.