1. Գտի՛ր մռայլված, խոժոռված բառ/եր/ի հոմանիշը:
 
Պատասխան.
 
2. Բացատրի՛ր գտածդ բառի արտասանությունը և գրությունը: Ընտրի՛ր պատասխաններից մեկը:
 
Պատասխան.