1. Ուղիի համար տրվող վճար բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
 
Պատասխան.
 
2. Բացատրի՛ր գտածդ բառի արտասանությունը և գրությունը:
   
    Նմուշ-օրինակ. արևային. արտասանվող ԷՎ-ն գրվում է և
 
Պատասխան.