1. Գտի՛ր տրված բառերի արմատները:
 
բևեռել -                              
 
խուզարկել -
  
2. Գտածդ արմատների միացումով կազմի՛ր բառ ըստ կաղապարի.
 
արմատ + ա + արմատ = բարդ բառ:
 
Պատասխան.