1. Տրված բառաշարքում գտի՛ր ավելորդ բառը:
 
հոգեվիճակ, հոգեվարք, հոգևոր, հոգևորական, հոգեվերլուծող     
 
Պատասխան.
 
2. Ապացուցի՛ր, որ հենց այդ բառն է ավելորդ: Ընտրի՛ր պատասխաններից մեկը:
 
Պատասխան.