1. Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը՝ եվ  կամ և.
 
գին...աճառ, գոտ...որված, ոսկ...աճառ, ուղ...որ, ուղ...ճար, իսկույն ...եթ
 
 
Պատասխան.
 
2. Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ և-ով գրվող բառերը բառերը:
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը կամ տառ/եր/ը, գծի՛կ դիր, ապա գտածդ բառերը լրի՛վ գրիր, պահպանի՛ր հերթականությունը, բացա՛տ թող:
 
Պատասխան.