Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
1. Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը՝ եվ  կամ և.
 
ար...աշող, բար...ագիր, անձր...ային, ար...ազօծ, կար...որություն, հար...ան
 
 
Պատասխան.
 
2. Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ նույնարմատ բառերը:
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը կամ տառ/եր/ը, գծի՛կ դիր, ապա գտածդ բառերը լրի՛վ գրիր, պահպանի՛ր հերթականությունը, բացա՛տ թող:
 
Պատասխան.