Տրված բառերից ո՞րը կտեղադրես նախադասության բաց թողած մասում:
 
սևակնած, սևեռված
 
Այդ մարդու՝ դեպի երկինք ....... հայացքում ինչ-որ խորհրդավոր բան կար:
 
 
Պատասխան.