1. Լրացրո՛ւ տառերը՝ և, Եվ, թե՞ եվ: (Գրի՛ր միայն տառը):
 
երբ...իցե, եր...ալ, թ...ավոր, իջ...ան
 
Պատասխան.  
 
2. Բառերը լրիվ գրի՛ր նույն հերթականությամբ, բաժանի՛ր ստորակետերով և բացատնե՛ր թող:
 
Պատասխան.