Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ 4Մ.
2. Լրացրո՛ւ տառերը 2Մ.
3. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը 4Մ.