Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր տառերը

Բարդություն հեշտ

2
3. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

3
4. Դո՛ւրս գրիր համապատասխան բառը

Բարդություն միջին

4
5. Գտի՛ր բառը

Բարդություն միջին

4
6. Ավելացրո՛ւ բառը

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
8. Կազմի՛ր բառ

Բարդություն բարդ

7
9. Գուշակի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար