Ավելացրո՛ւ տառերը::
 
1. Հետևյալ   բառերում տառերի ո՞ր խումբը կավելացնես՝  իա, թե՞ եա.
 
բիլ...րդ, ակաց..., միլ...րդ
 
Պատասխան.
 
2. Լրացրո՛ւ տառերը, բառերը գրի՛ր լրիվ, պահպանի՛ր հաջորդականությունը:     
Չմոռանաս բառերի միջև բացատ թողնել:
  
Պատասխան.