Հետևյալ բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով՝
 
պաշտոն ունեցող:
 
Հուշում: Բառը գրվում է յա -ով:
                            
Պատասխան.