Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը Ներկայացվում են երկհնչյունների արտասանության և ուղղագրության կանոնները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լրացրո՛ւ տառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Բառերի բաց թողած տեղերում պետք է լրացնել տառերը:
2. Ո՞ր տառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տրված բառաշարքի բառերի բաց թողած մասերում պիտի լրացնի համաապտասխան տառերը:
3. Արտահայտի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառակապակցություններն արտահայտել մեկ բառով: Դրանք գրվում են յա-ով:
4. Դո՛ւրս գրիր համապատասխան բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից, նախադասություններից պիտի դուրս գրի յա-ով կամ իա-ով գրվող բառերը:
5. Գտի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը 2 քայլից է. նախ պիտի գտնել պահանջին համապատասխանող բառը, ապա դրա՝ երկհնչյունով գրվող հոմանիշը, հականիշը և այլն:
6. Ավելացրո՛ւ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված են նախադասություններ, որոնցում բառեր են բաց թողնված: համաապտասխան բառերը տրված են ճիշտ և սխալ գրությամբ: Աշակերտը պիտի ընտրի յուրաքանչյուր նախադասության մտքին համապատասխան և ճիշտ գրությամբ բառը:
7. Գտի՛ր ավելորդը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից պիտի առանձնացնի ավելորդ բառը:
8. Կազմի՛ր բառ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Տրված արմատները միացնելով՝ աշակերտը պիտի ստանա բառ, ապա բացատրի ուղղագրությունը:
9. Գուշակի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Պետք է ըստ նկարագրության կամ հարցադրման գտնի բառը, ապա բացատրի ուղղագրությունը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:07:00 միջին 9Մ. Երկհնչյունների արտասանության և ուղղագրության շուրջ սովորածի յուրացում:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:10:00 միջին 18Մ. Ձեռք բերած գիտելիքի ամրապնդում:
2. Ստուգողական աշխատանք՝ Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:15:00 միջին 18Մ. Թեմայի շուրջ ձեռքբերած գիտելիքի և դրակիրառության ստուգում:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը