1.Տրված բառերից ո՞րն է եղջերու նշանակում`
 
 զամբիկ, կխտար, խոյ, կորյուն, :
 
Պատասխան. 
 
2. Այդ բառը փոխարինի՛ր  այ-ով և յա-ով գրվող հոմանիշով
 
 
Պատասխան.