Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավելացրո՛ւ համապատասխան տառը

Բարդություն հեշտ

3
2. Գտի՛ր նույն արմատն ունեցող բառերը

Բարդություն միջին

4
3. Գտի՛ր նույն ածանցն ունեցող բառերը

Բարդություն միջին

4
4. Գտի՛ր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

5
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

5
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

4
7. Ավելացրո՛ւ համապատասխան բառը

Բարդություն միջին

5
8. Կազմի՛ր բառեր

Բարդություն բարդ

7
9. Ո՞ր շարքը կընտրես

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար