1.Հետևյալ բառաշարքում ո՞ր տառը կավելացնես՝ 1.մ, թե՞ 2. ն.
  
 սուսա...բար, վերա...բարձ, փա...փուշտ, շա...բուտ
 
Հուշում:  Նշի՛ր տառի թվահամարը:
 
Պատասխան.
 
2. Լրացրո՛ւ տառը և բառերը գրի՛ր վանդակում: Պահպանի՛ր հերթականությունը, բառերն իրարից անջատի՛ր ստորակետերով և պահպանի՛ր բացատները:
   
Պատասխան.