1. Հետևյալ բառաշարքից ընտրի՛ր նույն արմատն ունեցող բառերը.
 
 ամբոխավար, խմել, խմբել, ամպել, ծամել, խմբանկար
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը, գծի՛կ դիր, հետո  գրի՛ր բառերը նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
 
Պատասխան.