Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Ավելացրո՛ւ համապատասխան տառը 3Մ.
2. Արտահայտի՛ր մեկ բառով 5Մ.
3. Գտի՛ր նույն ածանցն ունեցող բառերը 4Մ.