1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում մ
 
1. ա...պամած, ա...պրոպ, ա...բիծ, ա...սական
2. թխպա...ած, ա...բարիշտ, ա...բարտավան, ա...է
3. ա...բարտակ, ա...բար, բա...բասել, գա...ել
 
Պատասխան.