1. Գտի՛ր առաջին և երկրորդ բառերի արմատները
 
                          1. խմբային                                  2. գրական
 
Պատասխան.          
 
2. Այդ բառերի արմատների միացումով ստացի՛ր բառեր ըստ կաղապարի.
 
արմատ + ա + արմատ + ում = բարդածանցավոր բառ
 
Հուշում: Արմատների միացումը կատարի՛ր ըստ կաղապարի. չմոռանաս բացատներ թողնել:
 
Պատասխան.