1.Տրված նախադասության մեջ  ո՞ր  բառը կավելացնես:
 
գմբեթ, ձեղուն
 
Եկեղեցու ..........ին՝ ուղիղ խաչի կողքին, մի աղավնի էր նստել:
 
Պատասխան.
 
2. Ի՞նչ կասես ընտրածդ բառի ուղղագրության մասին:  Ընտրի՛ր պատասխաններից մեկը:
 
Պատասխան.