1. Գտի՛ր և վանդակում գրի՛ր ջանասեր, աշխատասեր  բառ/եր/ի հականիշը:
 
Հուշում: Բառը գրվում է մ-ով կամ ն-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Ի՞նչ տառով է գրվում գտածդ բառը՝  1. մ, թե՞ 2. ն: Պատասխանի վանդակում  նշի՛ր տառի առջև դրված թիվը:
 
Պատասխան.