1. Ճամփորդական մեծ պայուսակ բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
Հուշում: Բառը գրվում է մ-ով կամ ն-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Բացատրի՛ր գտածդ բառի ուղղագրությունը: Ինչո՞ւ պիտի գրել մ կամ ն տառը:
    Ընտրի՛ր տրված պատասխաններից մեկը:
 
Պատասխան.