1. Գտի՛ր ավելորդ բառը:
 
անհամ, համտեսել, համուհոտ, համբավավոր
 
Պատասխան.
 
2. Ապացուցի՛ր, որ ընտրածդ բառն այս շարքում ավելորդ է: Նշիր պատասխաններից մեկը: