Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մ-ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը Մ-ն բաղաձայնների արտասանության և ուղղագրության կանոններն են ներկայացվում:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ավելացրո՛ւ համապատասխան տառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Տրված բառաշարքում պիտի ավելացնել համապատասխան տառը՝ մ կամ ն:
2. Գտի՛ր նույն արմատն ունեցող բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքում պիտի գտնի նույն արմատն ունեցող բառերը:
3. Գտի՛ր նույն ածանցն ունեցող բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից պիտի առանձնացնել նույն նախածանցն ունեցող բառերը:
4. Գտի՛ր ավելորդ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 5Մ. Տրված բառաշարքից պիտի առանձնացնի ավելորդ բառը և ապացուցի, որ հենց այդ բառն էր ավելորդը:
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 5Մ. Տրված բառակապակցության իմաստը պիտի արտահայտի մեկ բառով: Ստացած բառի ուղղագրությունը պիտի ճշտի:
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պիտի գտնի տրված բառերի հոմանիշները, ճշտի այդ բառերի ուղղագրությւոնը:
7. Ավելացրո՛ւ համապատասխան բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 5Մ. Տրված նախադասության մեջ պիտի ավելացնի համապատասխան բառը: Ապա պիտի բացատրի ընտրած բառի ուղղագրությունը:
8. Կազմի՛ր բառեր 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 7Մ. Առաջին քայլով պիտի գտնի բառերն ըստ պահանջի, ապա դրանք միացնելով՝ պիտի կազմի բառեր ըստ հրահանգի:
9. Ո՞ր շարքը կընտրես 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Տրված բառաշարքերից պիտի ընտրի հրահանգին համապատասխանողը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ՝ Մ-ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:08:00 հեշտ 12Մ. Մ-ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը. անցած նյութի ամրապնդում:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ Մ-ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:10:00 միջին 18Մ. Մ-ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը. գիտելիքի և կիրառության ամրապնդում:
2. Ստուգողական աշխատանք՝ Մ-ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:10:00 միջին 1Մ. Մ-ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը. գիտելիքի և կիրառելու կարողության ստուգում