Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ընտրի՛ր արմատը

Բարդություն միջին

4
3. Գտի՛ր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

4
4. Տեղադրի՛ր արմատը

Բարդություն միջին

4
5. Կազմի՛ր բառեր

Բարդություն միջին

5
6. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

5
7. Գտի՛ր հոմանիշը

Բարդություն միջին

4
8. Տեղադրի՛ր բառը

Բարդություն միջին

5
9. Գտի՛ր բառերը և միացրո՛ւ

Բարդություն բարդ

8

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար