1. Գտի՛ր և վանդակներո՛ւմ գրիր տրված բառերի արմատները
 
                            խռնվել                                                     երամակ
 
Պատասխան.                               
 
2. Արմատների միացումով կազմի՛ր բառեր ըստ կաղապարի արմատ + արմատ = բարդ բառ
 
Պատասխան.