1. Արտահայտի՛ր մեկ բառով:
 
Թույլ և դողացող ձայնով ասված բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
 
Հուշում: Բառերը գրվում են ռ-ով կամ ր-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Բացատրի՛ր գտածդ բառի ուղղագրությունը: Ընտրի՛ր տրված պատասխաններից մեկը:
 
Պատասխան.