1. Գրիր կոկորդ  բառ/եր/ի հոմանիշը:         
 
Հուշում: Բառը գրվում է ռ-ով կամ ր-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Ճշտի՛ր բառի գրությունը: Ընտրի՛ր համապատասխան թվահամարը՝ 1. գրվում է ր-ով, 2. գրվում է ռ-ով, 3. գրվում է ր-երով, 4. գրվում է ր-ով  և ռ-ով, 5. գրվում է ռ-երով: 
  
Պատասխան.