Ներքևում տրված նախադասության մեջ ո՞ր բառը պիտի տեղադրես ՝
 
կռել, կրել
 
Դարբինը աշխատում էր ......... երկաթի կտորը:
 
Հուշում: Վանդակում գրի՛ր միայն համապատասխան բառը:
 
Պատասխան.